Joukkue

Arkkila Veeti
Heikkillä Joona
Ihekweazu Ebubechukwu
Jaakkola Joel
Kesti Matias
Kiukainen Leevi
Kortelainen Joona
Markula Veeti
Pellonperä Aleksi
Pitkänen Ossi
Pitkänen Ville
Riikonen Rasmus
Sillsten Samuli
Soosaar Ranco
Stenbom Niilo
Tammi Niklas
Vahtera Miko
Vartio Otso
Bromboszcz Patryk
Enberg Jimmy
Enberg Jiri
Frantti Aki
Hiekkamäki Ville
Huuskonen Reino
Koskinen Hugo
Niinimäki Petri
Pensikkala Jarno
Raunio Kalle
Raunio Teemu
Vartio Leevi
Vilen Markus

Toimihenkilöt