Joukkue

Ihekweazu Ebubechukwu
Kesti Matias
Kiukainen Leevi
Mäkirinta Veeti
Markula Veeti
Pitkänen Ville
Riikonen Rasmus
Stenbom Niilo
Tammi Joonas
Tammi Niklas
Vahtera Miko
24
Jaakkola Joel

Toimihenkilöt